Aanpassing I-drain rooster

I-drain_afvoerrooster

I-drain, leverancier van afvoergoten, is door een gerechtelijke uitspraak gedwongen om de visuele uitstraling van haar afvoergoten te wijzigen.
Het oude I-drain rooster was visueel gesloten. De nieuwe uitvoering beschikt over een elegant gatenpatroon. Het technisch ontwerp van de goot is echter niet veranderd.I-drain heeft beroep aangetekend tegen het uitgesproken eerste vonnis van de rechtbank om de visuele uitstraling aan te passen.
Zolang dit beroep niet door de rechtbank in behandeling is genomen, en er een definitief vonnis is uitgesproken, worden alle afvoergoten in de nieuwe uitvoering geleverd.
Alle goten die vanaf heden door I-drain worden uitgeleverd, zijn voorzien van het aangepaste gatenpatroon. De verpakking van de nieuwe roosters is voorzien van een aangepast leveranciersartikelnummer.
In de verpakking bevindt zich tevens een schrijven waarin de aanpassing wordt toegelicht.
Deze goot is verkrijgbaar bij http://www.sanitairstunter.nl